baco logo

Baco.cat

SOMMELIER VIRTUAL via IASelecciona els plats que vols afegir a la teva comanda, màxim 4

Selecciona el menjar  • la venta d'alcohol és prohibida a menors de 18 anys. Es recomana un consum responsable.
  • Baco.cat

    info@baco.cat

    v2.2 - 2024

    Gracies - OpenAI, Next, Vercel, Supabase, Chakra UI & Ladeus